C.E.D.R.U.

Centrul European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Iaşi(CEDRU) este o companie specializată în oferirea de programe de formare profesională pentru persoanele adulte autorizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Programele noastre de formare profesională vin în sprijinul instituţiilor publice precum şi companiilor private care doresc specializarea/ perfecţionarea personalului angajat şi colaborator în diverse profesii şi ocupaţii necesare obţinerii unui nivel crescut de eficienţă a resurselor umane angrenate în procesele interne specifice fiecărei instituţii sau companii.


Curs acreditat "Formator de formatori" Detalii

Curs acreditat "Inspector/ referent resurse umane " Detalii

Curs acreditat "Operator procesare texte, imagini " Detalii

Curs acreditat "Auditor in domeniul calitatii " Detalii

Curs acreditat "Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar " Detalii

Invitatie la Conferinta de Lansare Proiect cu finantare europeana Detalii


Agent Agricol si Inspector Taxe si Impozite - noi cursuri CEDRU acredidate CNFPA Detalii

Managerul de Proiect - un necesar in fiecare institutie Detalii

CEDRU Iasi ofera curs de specializare pentru "Expert Achizitii Publice" Detalii
Parteneri: